Menu
  • Nie-ważkość

Od jakichś dwóch- trzech wiosen jestem nimi zauroczony. Lekkość, zwinność, piękno i... drapieżność. Panie, i Panowie - oto ważki (a konkretnie kilka tegorocznych ujęć).

Z-20150805 028 WilkTSamiec szablaka czarnego Sympetrum danae na kwiatach wrzośca bagiennego - jedno z torfowisk bałtyckich na Pomorzu.

Z-20150805 012 WilkTPałątka pospolita Lestes sponsa - jedna z najzgrabiejszych krajowych ważek.

Z-20150724 027 WilkT

Łątka dzieweczka Coenagrion puella - prawdopodobnie najpospolitsza ważka równoskrzydła w kraju.

Z-20150724 026 WilkT

 Pałątka pospolita raz jeszcze - tym razem nieco impresjonistycznie :)

Z-20150805 047 WilkT

Szablak czarny - tutaj jakże inaczej wyglądająca samica.

Powrót na górę