Menu
  • Migawki z Pomorza Wschodniego

Jeśli było o Pomorzu Zachodnim, to niech też będzie o Wschodnim - w ramach równouprawnienia :)

Z-20150729 014 WilkT

Gdzieś w drodze... miejsca zupełnie nie mogę sobie przypomnieć :)

Z-20150802 001 WilkT

Żurawie w obszarze Natura 2000 Piaśnickie Łąki.

Z-20150804 007 WilkT

Bór bażynowy w rezerwacie Mierzeja Sarbska.

Z-20150807 002 WilkT

Jezioro Dąbrze - jedno z wielu jezior w granicach ptasiego obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie.

Z-20150802 010 WilkT

Łąki Piaśnickie to obszar Natura 2000 chroniący jeden z najlepiej zachowanych kompleksów siedlisk łąkowych na Pomorzu Wschodnim.

Z-20150807 008 WilkT

Jezioro Leśne- jedno z kilku jezior wchodzących w skład obszaru Natura 2000 Jeziora Choczewskie, chroniącego najbardziej na północ wysunięte jeziora lobeliowe w Polsce. Na pierwszym planie łan czermieni błotnej Calla palustris.

Powrót na górę