Menu

Grudzień (1)

Murawy kserotermiczne to dla mnie takie wycinki lata, o których przyjemnie sobie wspomnieć zimową porą. Kojarzą mi się z rozgrzanym powietrzem, cykaniem świerszczy, kolorowym kobiercem kwiatów i grupkami modraszków nad nimi. Ale murawy dostarczają nie tylko estetycznych doznań, są też bardzo ciekawe przyrodniczo. Można by rzec, że te  ciepłolubne siedliska, to takie fragmenty śródziemnomorskiej przyrody, które zaplątały się do naszej strefy klimatycznej. Związanych jest z nimi wiele sucholubnych gatunków roślin i zwierząt. W nadchodzącym roku, chciałbym bliżej przyjrzeć się okiem mojego obiektywu tym bardzo interesującym miejscom, których na szczęście dość dużo jest w pobliżu Krakowa.

Z-20120526 025 WilkTObecność tych niewielkich powierzchniowo, plamowo rozmieszczonych siedlisk determinują lokalne warunki klimatyczne i topograficzne, a także specyficzna działalnośc człowieka, np. wypas. Jedna z muraw kserotermicznych w dolinie Nidy.

Z-20130721 013 WilkTOman wąskolistny Inula ensifolia to jeden z charakterystycznych gatunków muraw kserotermicznych.

Z-20120526 009 WilkT 2Z-20130721 011 WilkT 2

 Szałwia łąkowa Salvia pratensis - oprócz muraw spotykana także w cieplejszych postaciach łąk świezych, oraz len włochaty Linum hirsutum - charakterystyczny gatunek dla muraw.

Z-20130919 029 WilkTModliszka Mantis religiosa jest ciepłolubnym gatunkiem, występującym niekiedy na murawach kserotermicznych. Gatunek ten jest rzadko spotykany w naszym kraju, choć w ostatnich latach liczba jego obserwacji wzrasta.

Z-20120607 019 WilkTZ-20120609 201 WilkTStrojniś nadobny Philaeus chrysops, podobnie jak suseł moręgowany Spemophillus citellus to ciepłolubne gatunki mocno związane z murawami kserotermicznymi. Pierwszy z nich jest rzadko spotykany, natomiast drugi wymarł w naszym kraju, choć obecnie prowadzona jest program reintrodukcji tego gatunku w Polsce.

Z-20120526 037 WilkTOprócz wyjątkowych walorów przyrodniczych, murawy kserotermiczne to także wyjątkowo urlokliwe miejsca. 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/v118235/domains/patrzacwilkiem.pl/public_html/templates/gk_gamenews/html/com_k2/templates/default/category_item.php on line 118

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/v118235/domains/patrzacwilkiem.pl/public_html/templates/gk_gamenews/html/com_k2/templates/default/category.php on line 191