Menu
  • Żabowo...

Żaby trawne Rana temporaria w mojej zaprzyjaźnionej sadzawce rozpoczęły już gody. Chciałoby się powiedzieć, że rozpoczęły gody po przebudzeniu z zimowego letargu, jednak podobnie jak w zeszłym roku, przez całą zimę były aktywne. Oglądanie miłości tych stworzeń jest jak zwykle niezwykle interesującym doświadczeniem...

Z-20160208 007 WilkTZ-20160318 008 WilkTZ-20160318 012 WilkT-2Z-20160208 009 WilkTZ-20160318 003 WilkT

Powrót na górę